Alla företag och organisationer är beroende av någon typ av försäljning, direkt eller indirekt. Vare sig man har en egen säljkår eller arbetar med s.k. inbound marketing så tjänar man på att tänka igenom sina mål och processer. En väl definierad säljprocess som ligger i linje med kundens köpprocess ger en mångdubbelt effektiviserad försäljning.

 

Ytterst handlar det om att öka bolagets fakturering och sedan fokusera på den fakturering som är lönsam på sista raden. Med rätt processer, mätbara mål och tydlig säljledning så kommer faktureringen garanterat öka. Känner ni att er säljkår skulle må bra av ökat fokus, struktur och motivation? Vi hjälper till med alla delar i processen.

Exempel på kompetensområden

 • Processer
  • Interna processer
  • Kundens köpprocess
  • Implementering av säljmål
  • Från lead till affär

 • CRM
  • Implementering av CRM
  • Leadscording
  • Automatisering av processer
  • Uppföljning och rapportering

 • Säljträning
  • Säljledning
  • Bonus och incitament
  • Utbildning och coaching
  • Att stänga affären

 • Lönsamhet
  • Ekonomisk uppföljning
  • Segmentering och prioritering
  • Business cases
  • Prognoser och analys

Med dagens verktyg är det lättare än någonsin att följa upp med kunder och fokusera på rätt leads och aktiviteter.  

 

Vi hjälper er hela vägen från lead till affär. 

Kontakta oss
Boka kostnadsfri konsultation

 

Varför strukturerad försäljning?

Fokus

Med rätt processer och system vet man som säljare vilka aktiviteter och leads som är prioriterade, det är tydligt vad alla ska göra och när. Det blir även lättare för säljchefer att följa upp och rapportera när alla i teamet jobbar mot samma mål.

Resultat

Genom att fokusera på rätt kunder och prospekt så kommer man få bättre resultat på kortare tid. Kort sagt vill man fokusera på dom som är redo att göra affärer. Därför är det viktigt att identifiera kundens köpprocess.

 

Effektivitet

Öka affärernas lönsamhet genom att fokusera resurserna rätt och automatisera delar i processen. Rapportering och uppföljning genom moderna system har aldrig varit lättare.

Insiktsdriven försäljning

Genom rätt insikter gällande sin egen och kundens organisation så kan fokus läggas på de områden där mest effekt är sannolik. Vi hjälper till att analysera hela kedjan och identifiera de länkar i kedjan där högst förbättringspotential finns. Vi hjälper även till med underlag som kan användas för strategiska- och organisationsbeslut på ledningsnivå.

NÄSTA STEG

 

Vi hoppas att du har fått en bättre bild av hur strukturerad försäljning kan hjälpa dig att nå dina mål. Har du några frågor eller funderingar, så tveka inte att höra av dig. Vi ser fram emot att berätta mer.

 

KONTAKTA OSS

Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följa oss på bloggen.