7 saker att tänka på vid val av affärsmodell

Affärsmodell bro

 

Att välja affärsmodell kan vara ett av de viktigaste besluten man tar som ett bolag. Här är 7 viktiga aspekter att tänka på när du väljer affärsmodell.

 

1. Skalbarhet – Tänk dels på hur de sannolika intäkterna och kostnaderna skalar över tid, men ha även i åtanke att affärsmodellen länkar in i andra delar av organisationen såsom produktion, logistik, teknik och personal. Ju mer de olika delarna enkelt kan skalas upp, desto bättre. Allt behöver inte vara skalbart från start, men det bör helst finnas en plan för hur det kan effektiviseras när intäkterna börjar komma.

 

2. Enkelhet – Bolag som står inför valet av affärsmodell är också ofta bolag som har ambitionen att växa snabbt. Eftersom att tillväxt lätt kan skapa växtvärk, så är det bra att låta enkelhet genomsyra alla delar i bolaget, även så affärsmodellen. Mindre komplexitet är ofta synonymt med mindre friktion vid tillväxt.

 

3. Innovation – Många bolag har sin styrka i att produkten eller lösningen i sig är innovativ, tekniskt överlägsen eller patenterad. Men det är inte det enda sättet att skapa övertag genom innovation. Man kan även skapa stark konkurrenskraft genom innovation i affärsmodellen, även om produkten i sig är mogen. Ett bra exempel är hur musik- och filmindustrierna har utvecklats sedan intågandet av olika innovativa streamingtjänster.

 

4. Lönsamhet – Lönsamhet är den kanske viktigaste delen av en affärsmodell och är tätt länkad med skalbarheten. När olika affärsmodeller utvärderas, tänk då på att inte bara utvärdera lönsamhet på sikt, utan även när i tiden lönsamheten kommer. Två bra mått att använda sig av är kundens lönsamhet över dess livslängd, samt bolagets totala intäkter och kostnader över tid.

 

5. Bolagsvärde – Tänk på att bolaget en dag kan komma att vara attraktivt för en uppköpare. I ett sådant läge kommer affärsmodellen förmodligen att spela en stor roll för bolagsvärdet. Bolag med affärsmodeller som genererar återkommande intäkter tenderar till exempel att värderas högre än bolag som säljer samma varor eller tjänster till en engångskostnad. Val av kundgrupp kan också vara viktigt. Har man till exempel knutit till sig en kundgrupp som är strategiskt viktig för köpstarka bolag så ökar det sannolikheten för ett uppköp till ett attraktivt värde.

 

6. Ekosystem – Genom att kartlägga de olika aktörerna som den tilltänkta kunden har kring sig så blir det enklare att urskönja var värde kan adderas. Ett enkelt ekosystem kan vara bra för att affärsmodellen ofta blir mindre komplex. Ett komplext ekosystem kan å andra sidan vara bra för att det ofta finns fler problem att lösa. En väldigt bra kombination är om din produkt eller tjänst kan förenkla ett komplext ekosystem.

 

7. Genomförande – Hur bra affärsmodellen än ser ut på papper, så tänk alltid på att den ska utföras i verkligheten. Det är generellt sett viktigt att kunna påbörja genomförandet i närtid. Värdesätt därför en trovärdig genomförandeplan högt när du utvärderar en affärsmodell.

 

Sammanfattningsvis så är det bra att påpeka att en bra affärsmodell inte behöver få bra betyg på alla 7 punkter ovan, men genom att ha dem i åtanke så kan du öka sannolikheten till framgång.

 

 

N logo white

Vill du veta mer, eller få personlig rådgivning kring affärsmodellering?

Vill du läsa mer inlägg som detta? Ange din email nedan och få de senaste blogginläggen direkt i din inbox.