Vad är priselasticitet och varför är det viktigt?

Priselasticitet

 

Vid prissättning av en vara eller en tjänst så finns det mycket att tänka på. En viktig faktor är vad man kallar för priselasticitet. Ordet i sig kan tyckas komplicerat, men konceptet är egentligen ganska enkelt.

 

 

Vad är elasticitet?

Elasticitet, som ofta används inom nationalekonomin, är ett förhållande mellan två förändringar (som uttrycks i procent) och kan enkelt beskrivas som följer:

 

Elasticitet  =  Förändring av variabel A  / Förändring av variabel B

 

Därmed så kan man få ett mått på hur en förändring i variabel A påverkar variabel B, och vice versa. Om elasticiteten är 1 så betyder det till exempel att en förändring av variabel A med 10 procent leder till en förändring i variabel B som också är 10 procent.

 

10 procent / 10 procent  =  1

 

Är elasticiteten mindre än 1 så betyder det att förändringen i variabel B är större än förändringen i variabel A.

 

10 procent / 20 procent  =  0,5

 

Och om elasticiteten är större än 1 så är det tvärt om.

 

10 procent / 5 procent  =  2

 

 

Vad är priselasticitet?

Medan elasticitet är ett brett begrepp så är priselasticitet något smalare:

 

Priselasticitet  =  förändring av efterfrågan  /  förändring av pris

 

Priselasticitet är alltså ett mått för att avgöra hur en prisändring på en vara eller tjänst kommer att påverka dess efterfrågan. Eftersom att efterfrågan och pris oftast verkar i motsatt riktning så är priselasticiteten nästan alltid ett negativt tal (även om man av bekvämlighetsskäl brukar uttrycka det utan minustecken).

 

-10 procent / 20 procent = -0,5 (eller bekvämt uttryckt 0,5)

 

Exemplet ovan visar att efterfrågan minskar med 10 procent om priset ökar med 20 procent.

 

För att avgöra om efterfrågan på en vara eller tjänst är elastisk eller oelastiskt så brukar man utgå ifrån det absoluta beloppet av priselasticiteten (normalt betecknat som |ε|), vilket gör att man kan bortse från ett eventuellt minustecken.

 

Om förändringen i efterfrågan är mindre än förändringen i priset, så är det absoluta beloppet av priselasticiteten mindre än 1 (gäller t ex för en priselasticitet på -0.5). Man säger då att varan är oelastisk, eller prisokänslig.

 

Om förändringen i efterfrågan är större än förändringen i priset så är det absoluta beloppet av priselasticiteten större än 1 (gäller t ex för en priselasticitet på -1.5). Man säger då att varan är elastisk, eller priskänslig.

 

 

Varför är priselasticitet viktigt?

Vet man hur en viss varas priselasticitet beter sig så kan man därmed också avgöra vad det mest lönsamma priset är, vilket så klart är mycket önskvärt.

 

Konceptet priselasticitet kan även vara en strategiskt viktig parameter när man t ex matchar en produktidé med en marknad eller segment. Man är då ute efter att hitta en kombination av produkt och segment som är oelastisk (eller prisokänslig). Detta är på ett mer konceptuellt plan, och handlar inte lika mycket om exakta siffror. Faktorer som bidrar till detta är till exempel:

 

  • Låg konkurrens
  • Få alternativ
  • Hög kostnad för att byta till annat alternativ

 

Det finns även en lång rad andra variabler, och ibland får man helt enkelt göra ett subjektivt avvägande.

 

 

N logo white

Vill du veta mer, eller få personlig rådgivning kring prissättning?

Vill du läsa mer inlägg som detta? Ange din email nedan och få de senaste blogginläggen direkt i din inbox.