Marknadsanalys

Marknadsanalyser och marknadsundersökningar inom B2B och B2C
Marknadsanalys
Vi genomför marknadsanalyser och marknadsundersökningar för företag som vill expandera inom nya eller befintliga marknader. Resultatet är konkreta insikter och data direkt från marknaden.

 

 

Vi använder oss av en rad olika metoder för att svara på alla typer av frågor kring marknad och kunder – allt ifrån kvalitativa intervjuer med beslutsfattare till trendanalyser, prognoser, enkäter och personliga intervjuer med användare och konsumenter.
Vi genomför marknadsanalyser och marknadsundersökningar för företag som vill expandera inom nya eller befintliga marknader. Resultatet är konkreta insikter och data direkt från marknaden.

 

Vi använder oss av en rad olika metoder för att svara på alla typer av frågor kring marknad och kunder – allt ifrån kvalitativa intervjuer med beslutsfattare till trendanalyser, prognoser, enkäter och personliga intervjuer med användare och konsumenter.

Vanliga frågeställningar

 • Marknadsförståelse
  • Marknadsstorlek
  • Förstå olika marknadssegment
  • Trender och prognoser
  • Konkurrentanalys
  • Analys av värdekedja

 • Kundförståelse
  • Kundbehov och beteende
  • Betalvilja
  • Inköpsprocess och beslutskriterier
  • Produktintresse
  • Kundnöjdhet

 • Strategiska möjligheter
  • Nya marknader
  • Ekosystemets aktörer
  • Möjligheter och hinder
  • Öka försäljningsvolymer
  • Varumärkesstyrka

Bli kontaktad

 


”Tack vare det här underlaget har vi kunnat säkra finansiering och expanderat till 2 nya affärsområden”

 

Nyckeln till framgångsrika affärsbeslut är ofta att ha tillgång till relevant, kärnfull och trovärdig information. En väl genomförd marknadsanalys maximerar förutsättningarna att lyckas.

Kontakta oss

Våra metoder

Vi jobbar med en bred mängd olika metoder för att på ett snabbt och pålitligt sätt kunna svara på dina frågeställningar. Här är ett utdrag av våra vanligaste metoder.

Identifiera kunder och möjligheter

När man har identifierat sina kunder och marknader dyker nästa alltid nya möjligheter upp. För att ligga i framkant behöver man ha koll på de trender som påverkar marknaden och kundernas behov. En marknadsanalys ger er den information ni behöver.

Minska riskerna

Genom att känna till marknaden kan man identifiera risker. Om man känner till riskerna kan man undvika vissa och lära sig hantera andra. Med en väl genomförd riskanalys eliminerar man en stor del av osäkerheten runt att driva företag. I slutändan innebär det bättre affärsfokus och mer lönsamma affärer.

 

Säkra finansiering

Oavsett om det gäller ett nystartat företag som är på jakt efter startkapital eller ett etablerat företag så är det av stor vikt att kunna presentera relevanta och pedagogiska data och argument för att kunna säkra så bra villkor som möjligt. Vår marknadsanalys kan direkt presenteras för finansiärer och vara en del av en komplett affärsplan.

✔  Kvalitativa intervjuer med beslutsfattare

 

✔   Sekundärdataanalys

 

✔   Prognoser
✔   Intervjuer med användare och konsumenter

 

✔   Digitala enkäter

 

✔   Strategiska workshops
✔   Intervjuer med industriexperter

 

✔   Fokusgrupper

 

✔   Trendanalys
✔   Marknadsstorlek

 

✔   Förstå olika marknadssegment

 

✔   Kundbehov och beteende

 

✔   Kundernas betalvilja

 

✔   Utvärdera nya marknader
✔   Konkurrentanalys

 

✔   Inköpsprocess och beslutskriterier

 

✔   Viktiga aktörer i ekosystemet

 

✔   Produktintresse

 

✔   Varumärkets styrka
✔   Viktiga trender

 

✔   Analys av värdekedja

 

✔   Försäljningsvolymer

 

✔   Möjligheter och hinder

 

✔   Kundnöjdhet

Tydligt underlag

Underlaget anpassas efter era behov och kan användas på egen hand som beslutsunderlag eller fungera som en del i en komplett marknads- eller affärsplan. Vi gör också större helhetsuppdrag såsomsom kompletta marknads- eller affärsplaner som kan ligga till grund för t ex bolagsvärdering. Här finns några utdrag som exempel.

Varför en Nova-marknadsanalys?

Identifiera kunder och möjligheter

När man har identifierat sina kunder och marknader dyker nästa alltid nya möjligheter upp. För att ligga i framkant behöver man ha koll på de trender som påverkar marknaden och kundernas behov. En marknadsanalys ger er den information ni behöver.

Minska riskerna

Genom att känna till marknaden kan man identifiera risker. Om man känner till riskerna kan man undvika vissa och lära sig hantera andra. Med en väl genomförd riskanalys eliminerar man en stor del av osäkerheten runt att driva företag. I slutändan innebär det bättre affärsfokus och mer lönsamma affärer.

 

Säkra finansiering

Oavsett om det gäller ett nystartat företag som är på jakt efter startkapital eller ett etablerat företag så är det av stor vikt att kunna presentera relevanta och pedagogiska data och argument för att kunna säkra så bra villkor som möjligt. Vår marknadsanalys kan direkt presenteras för finansiärer och vara en del av en komplett affärsplan.

Personlig service

En projektledare med erfarenhet inom både marknadsanalys och affärsutveckling utformar analysen efter kundens unika behov.

Globalt nätverk

Med sitt breda nätverk täcker Nova över 80 olika länder och en stor mängd marknadsvertikaler.

B2B & B2C

Vi samlar information från såväl högt uppsatta beslutsfattare i nischade industrier, som från den breda massan av slutkonsumenter.

Paketerad insikt

Utöver att samla och sammanställa data så presenterar vi slutsatser, insikter och rekommendationer.

Versatil datainsamling

Personliga intervjuer, online-paneler, mobil teknologi, marknadstrender – vi samlar data på det sätt som passar varje unik kund och har partnerskap med världsledande dataleverantörer.

Affärsutveckling

Baserat på framtagna data och insikter kan vi med vår kompetens inom affärsutveckling hjälpa till att driva långsiktig tillväxt.

NÄSTA STEG

 

Har du några frågor eller funderingar, så tveka inte att höra av dig. Vi ser fram emot att berätta mer.

 

KONTAKTA OSS

Relaterade tjänster från Nova

Vi erbjuder en bred variation av kundundersökningar, allt ifrån standardiserade mätningar till mer avancerade, skräddarsydda lösningar.

Med vår beprövade rekryteringsprocess, erfarna projektledare och moderatorer så hanterar vi ert projekt från början till slut.

Genom tydliga prioriteringar baserat på pålitlig data och genomtänkta strategier hjälper vi ert företag att expandera snabbare.

Läs mer kring marknadsundersökning

En marknadsundersökning kan vara en viktig byggsten i utvecklingen av ditt företag. Den hjälper dig…

Det finns en rad olika definitioner på vad en kvalitativ marknadsundersökning är…

En enkätundersökning kan vara en effektiv metod för att samla in data till en marknadsundersökning eller…

Jobba-som-konsult

Många som överväger att göra en marknadsundersökning eller marknadsanalys väljer att…

Läs mer om marknadsundersökning och affärsutveckling i vår blogg.

Har du frågor eller funderingar kring våra tjänster, tveka inte att ta kontakt med oss!