Kundundersökning

Kvalitetssäkrade kundundersökningar för bättre beslut
Kundundersökning
Vi erbjuder en bred variation av kundundersökningar, allt ifrån standardiserade mätningar till mer avancerade, skräddarsydda lösningar. Vi använder den senaste tekniken, och genom att kombinera både kvalitativa och kvantitativa metoder, levererar vi insikter som är både djupgående och kvalitetssäkrade.

 

 

Utöver nyckeltal som NKI och NPS arbetar vi också med att undersöka kundens behov ur ett mer omfattande perspektiv. Vi omvandlar era kunders åsikter till konkreta insikter som kan ta ert företag framåt.
Vi erbjuder en bred variation av kundundersökningar, allt ifrån standardiserade mätningar till mer avancerade, skräddarsydda lösningar. Vi använder den senaste tekniken, och genom att kombinera både kvalitativa och kvantitativa metoder, levererar vi insikter som är både djupgående och kvalitetssäkrade.

 

Utöver nyckeltal som NKI och NPS arbetar vi också med att undersöka kundens behov ur ett mer omfattande perspektiv. Vi omvandlar era kunders åsikter till konkreta insikter som kan ta ert företag framåt.

Exempel på vad vi hjälper till med

 • Kundkontakt
  • Telefonintervjuer
  • Personliga intervjuer
  • Online-enkäter
  • Fokusgrupper

 • Undersökning
  • Kundnöjdhet och lojalitet
  • Kundresan
  • Utveckling över tid
  • Tjänste- och produktutveckling

 • Nyckeltal
  • Nöjd Kund Index (NKI)
  • Net promoter Score (NPS)
  • Customer Effort Score (CES)
  • Customer Satisfaction Score (CSAT)

 • Bred kapacitet
  • Online och fysiskt
  • Moderna faciliteter
  • Olika språk och geografier
  • Senaste tekniken

 • Effektiv rekrytering
  • Bokning och uppföljning
  • Alla målgrupper
  • Specialiserad profilering
  • Hantering av incitament

 • Professionellt genomförande
  • Erfarna moderatorer
  • Projektledning
  • Live-streaming med översättning
  • Kreativa diskussioner

 • Tydlig leverans
  • Konkreta insikter
  • Transkribering och översättning
  • Video och ljudinspelningar
  • Kvalitetskontrollerad rapport

 • Intervjuer
 •  
 • Sekundärdata
 •  
 • Fokusgrupper
 •  
 • Enkäter
 •  
Bli kontaktad

 


Helhetsleverantör för din kundundersökning

 

Planering, datainsamling, analys och rapport. Vi hjälper er med hela eller delar av processen.

Kontakta oss

Vanliga frågeställningar vi jobbar med

Vi jobbar med alla typer av frågeställningar. Allt ifrån innovation och konceptutveckling till produktutveckling, användartester och kommunikationsstrategi. Nedan är några vanliga exempel.

Identifiera kunder och möjligheter

När man har identifierat sina kunder och marknader dyker nästa alltid nya möjligheter upp. För att ligga i framkant behöver man ha koll på de trender som påverkar marknaden och kundernas behov. En marknadsanalys ger er den information ni behöver.

Minska riskerna

Genom att känna till marknaden kan man identifiera risker. Om man känner till riskerna kan man undvika vissa och lära sig hantera andra. Med en väl genomförd riskanalys eliminerar man en stor del av osäkerheten runt att driva företag. I slutändan innebär det bättre affärsfokus och mer lönsamma affärer.

 

Säkra finansiering

Oavsett om det gäller ett nystartat företag som är på jakt efter startkapital eller ett etablerat företag så är det av stor vikt att kunna presentera relevanta och pedagogiska data och argument för att kunna säkra så bra villkor som möjligt. Vår marknadsanalys kan direkt presenteras för finansiärer och vara en del av en komplett affärsplan.

✔   Innovation och konceptutveckling

 

✔   Kundupplevelse

 

✔   Varumärke och positionering
✔   Förstå kundresan

 

✔   Prissättning och värdeerbjudande

 

✔   Förbättra kundkommunikation
✔   Produktutveckling

 

✔   Fysiska och digitala användartester

 

✔   Känsliga eller komplexa ämnen

Varför kundundersökning?

Identifiera kunder och möjligheter

När man har identifierat sina kunder och marknader dyker nästa alltid nya möjligheter upp. För att ligga i framkant behöver man ha koll på de trender som påverkar marknaden och kundernas behov. En marknadsanalys ger er den information ni behöver.

Minska riskerna

Genom att känna till marknaden kan man identifiera risker. Om man känner till riskerna kan man undvika vissa och lära sig hantera andra. Med en väl genomförd riskanalys eliminerar man en stor del av osäkerheten runt att driva företag. I slutändan innebär det bättre affärsfokus och mer lönsamma affärer.

 

Säkra finansiering

Oavsett om det gäller ett nystartat företag som är på jakt efter startkapital eller ett etablerat företag så är det av stor vikt att kunna presentera relevanta och pedagogiska data och argument för att kunna säkra så bra villkor som möjligt. Vår marknadsanalys kan direkt presenteras för finansiärer och vara en del av en komplett affärsplan.

Ökad kundlojalitet

Genom att förstå era kunders behov och önskemål kan ni bygga både starkare relationer och öka deras lojalitet över tid.

Konkurrensfördel

Regelbundna kundundersökningar är ett bra sätt att ligga steget före era konkurrenter i att förstå marknadens förändringar.

Mät och optimera

Genom att kontinuerligt hålla en strukturerad dialog med era kunder kan ni enkelt hitta områden för förbättring, och optimera ert kunderbjudande.

Paketerad insikt

Utöver att samla och sammanställa data så presenterar vi slutsatser, insikter och rekommendationer.

Versatil datainsamling

Personliga intervjuer, online-paneler, mobil teknologi, marknadstrender – vi samlar data på det sätt som passar varje unik kund och har partnerskap med världsledande dataleverantörer.

Affärsutveckling

Baserat på framtagna data och insikter kan vi med vår kompetens inom affärsutveckling hjälpa till att driva långsiktig tillväxt.

NÄSTA STEG

 

Har du några frågor eller funderingar kring kundundersökning, så tveka inte att höra av dig. Vi ser fram emot att berätta mer.

 

KONTAKTA OSS

En marknadsundersökning kan vara en viktig byggsten i utvecklingen av ditt företag. Den hjälper dig och ditt företag att förstå utvecklingen på marknaden och…

Jobba-som-konsult

Många som överväger att göra en marknadsundersökning eller marknadsanalys väljer att använda sig av en extern leverantör. Oftast handlar det om…

En enkätundersökning kan vara en effektiv metod för att samla in data till en marknadsundersökning eller marknadsundersökning. Enkäten som…

Läs mer kring marknadsundersökning

En marknadsundersökning kan vara en viktig byggsten i utvecklingen av ditt företag. Den hjälper dig…

Det finns en rad olika definitioner på vad en kvalitativ marknadsundersökning är…

En enkätundersökning kan vara en effektiv metod för att samla in data till en marknadsundersökning eller…

Jobba-som-konsult

Många som överväger att göra en marknadsundersökning eller marknadsanalys väljer att…

Läs mer om marknadsundersökning och affärsutveckling i vår blogg.

Har du frågor eller funderingar kring våra tjänster, tveka inte att ta kontakt med oss!