Tips när du väljer leverantör till en marknadsundersökning

 

Många som överväger att göra en marknadsundersökning eller marknadsanalys väljer att använda sig av en extern leverantör. Oftast handlar det om att man vill minska startsträckan, öka objektiviteten samt att den interna tiden eller kompetensen helt enkelt inte finns. Organisationer väljer allt oftare att istället lägga sin tid där de kan addera maximalt med värde genom att nyttja sin kärnkompetens.

 

Här är några tips för att guida dig på vägen när du söker en leverantör till en marknadsundersökning.

 

Välj en leverantör som använder de senaste teknologierna och metoderna.

Lokala och globala affärslandskap har genomgått enorma förändringar bara de senaste åren. Samma sak gäller för de teknologier och metoder som finns tillgängliga för att effektivt kunna undersöka och analysera olika marknader. När du väljer leverantör för en marknadsundersökning, tänk på att de ska ha bra kunskap kring de senaste teknologierna, metoderna och verktygen, samt hur dessa kan appliceras på det moderna affärslandskapet som i dag omger många industrier. En leverantör som använder flera olika metoder, som vid behov också kombineras ger en ökad träffsäkerhet och kostnadseffektivitet.

 

Välj en leverantör med bred geografisk räckvidd.

Oavsett var ett bolag har sin hemvist, så är det i dag sannolikt att det redan finns närvaro, eller en ambition att expandera utanför bolagets hemland. Genom att välja en leverantör som täcker flertalet olika länder och regioner kan mycket tid och pengar sparas vid en bredare geografisk undersökning. Om man i framtiden vill utöka undersökningen, kan en sådan leverantör redan vid den första undersökningen förbereda för en geografiskt skalbar marknadsundersökning.

 

Välj en leverantör med bred erfarenhet av olika industrier.

En vanlig missuppfattning är att man behöver en leverantör med spetskompetens inom en specifik industri. Genom att istället välja en leverantör med bred erfarenhet kan man få en mer objektiv syn på området i fråga. Detta ger unik möjlighet att utmana de ofta begränsande mönster som finns i vissa industrier, samt att dra nytta av en bredare kunskapsbank för att kunna föreslå innovation.

 

Välj en leverantör med strategiskt affärstänk.

En marknadsundersökning handlar inte bara om att samla in data, åsikter och information. Till minst lika stor del handlar det om att se till att informationen är relevant och kan tolkas utifrån kundens unika behov och affärslandskap. Det kan därför vara av stor fördel att leverantören har ett utvecklat affärstänk, och gärna medarbetare med tidigare operativ erfarenhet inom affärsvärlden eller av affärsutveckling. Marknadsanalytiker med begränsad erfarenhet av affärsutveckling kan ibland missa viktiga delar av helhetsbilden.

 

Välj en leverantör med bra balans av in-house kompetens och partnernätverk.

Tänk på att det är viktigt att leverantören har sin kärnkompetens in-house. När man utför en marknadsundersökning är det vanligt att ny information framkommer och det är då önskvärt att leverantören snabbt ska kunna samla teamet för intern diskussion. Det blir då möjligt att snabbt kunna kommunicera välgrundade rekommendationer mot uppdragsgivaren. Samtidigt är det viktigt med ett väl utvecklat partnernätverk. Detta tillåter djuplodade analyser i områden som annars kan vara svåra att nå på grund av t ex kultur, regelverk och språkbarriärer.

 

N logo white

Vill du veta mer, eller få personlig rådgivning kring en marknadsundersökning?

Vill du läsa mer inlägg som detta? Ange din email nedan och få de senaste blogginläggen direkt i din inbox.