Hur man bygger ett värdefullt bolag utan IP-skydd

IP-skydd

 

 

Vissa företag har förmånen att kunna säkra ett starkt IP-skydd för sin produkt. Detta kan ha en stor effekt på en rad viktiga faktorer, däribland prissättning, konkurrens och bolagsvärde. Det är samtidigt inte alls nödvändigt med IP-skydd för att bygga ett värdefullt bolag. Tvärt om, kan det ofta vara bristen på möjligt IP-skydd som triggar ett bolag till att skapa annan typ av innovation. Här är några tips som du kan ta med dig för att bygga värde utan IP-skydd.

 

 

Tänk lösning

I och med en ökande global konkurrens så det blir svårare och svårare att konkurrera på pris, kvalitet eller till och med teknik i sig självt. Genom att fokusera på att bygga en smart lösning som adderar värde för kunden så kan man ofta lösa behov på ett sådant sätt att ens produkt blir det självklara valet, även om den kostar mer än konkurrerande alternativ utan att vara mer tekniskt avancerad. En väl utformad lösning rättfärdigar dessutom högre marginaler och återkommande intäkter, aspekter som i stor del påverkar värdet på ett bolag.

 

 

Kommunicera en bra story

Genom att kommunicera en intressant story kring ert bolag så blir det lättare att både hitta rätt kompetens samt att hitta kapital till en bättre värdering. En bra story kan knytas till exempelvis grundarnas resa, oväntad innovation, en vision som utmanar det konventionella, kända nyckelkunder, eller en industri som genomgår transformation. Det behövs ofta inte så stora resurser att kommunicera detta effektivt. Det är vanligen på sin hem-marknad man både rekryterar och söker kapital, och det finns ofta stort intresse bland till exempel journalister att skriva om lokala bolag.

 

 

Kontinuerlig innovation

Kan man inte skydda sin lösning, så kan man ändå bli kundernas favorit genom att kontinuerligt förbättra produkten i form av till exempel funktionalitet, kompatibilitet och användarvänlighet. Genom att ligga i framkant vad gäller utveckling och innovation så kan ni få ett stort försprång gentemot konkurrenter. Detta är t ex en vanlig strategi bland så kallade SaaS-bolag, som ofta har svårt att få meningsfulla patent eller designskydd. Tänk dock på att få lönsamhet i produkten innan ny funktionalitet adderas, samt att all funktionalitet är genomtänkt från ett tillväxt- och lönsamhetsperspektiv.

 

 

Gå inte för brett

Tänk noga igenom hur bred er lösning ska vara. Genom att inte bygga en för bred lösning så kan man hålla god fokus på sin nyckelmålgrupp, och därmed så blir både innovation, kommunikation och försäljning enklare, och snabb tillväxt blir mer sannolik.

 

 

Utforma rätt affärsmodell

Utöver teknisk innovation så kan man även skapa innovation genom rätt typ av affärsmodell. Det finns ett antal faktorer att tänka på vid val av affärsmodell, men tänk alltid på att sätta kund och användare i centrum. Om affärsmodellen gör det enklare för både kund och användare i jämförelse med existerande alternativ så är det mycket sannolikt att det kommer medföra framgång.

 

 

Det finns så klart andra faktorer att tänka på, men genom att följa dessa enkla steg så hoppas vi att du på ett enkelt och greppbart sätt kan bygga adderat värde i ditt bolag, oavsett om ni har eller inte har IP-skydd.

 

 

N logo white

Vill du veta mer, eller få personlig rådgivning kring hur man bygger ett värdefullt bolag?

Vill du läsa mer inlägg som detta? Ange din email nedan och få de senaste blogginläggen direkt i din inbox.